ขอเชิญร่วมงาน
วันวิสาขบูชา ๑ปี ๑ครั้ง

ขอเชิญร่วมงาน
วันวิสาขบูชา ๑ปี ๑ครั้ง

เนื่องในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาโลก

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วัดนายโรง บางกอกน้อย กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เบี้ยแก้วัดนายโรง "รุ่นที่ 4"

มั่งมี ศรีสุข อยู่รอด ปลอดภัย
"หมากดี ต้องวัดหนัง เบี้ยขลัง ต้องวัดนายโรง"

สั่งจองที่นี่ หรือ สั่งซื้อได้ที่ Line Official

Image

โครงการก่อสร้างอุทยานธรรม

การสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอุทยานธรรม ณ วัดธรรมรัตน์โพธาราม จ.สุรินทร์
วันที่ 30 ต.ค. 2565

การปรับวิถีชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด ด้วยธรรมะ
จากพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง

ยินดีต้อนรับสู่
วัดนายโรง

วัดนายโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙๒ ถนนบรมราชชนนี ซอย ๑๕ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นวัดเป็นวัดราษฎร์ สังกัด มหานิกาย ก่อสร้างขึ้นเมื่อ ราวปี พ.ศ. ๒๔๐๓ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โดย ท่านเจ้ากรับ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงละครนอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีต เล่นละครจนมีฐานะร่ำรวย แล้วนำเงินมาซื้อที่สร้างวัดประจำตระกูลของตนเอง ตั้งชื่อว่า วัดนายโรง ซึ่งหมายถึงวัดที่ก่อสร้างขึ้นโดยเจ้าของโรงละคร

 
Image

เกี่ยวกับวัดนายโรง

Image

พระบรมสารีริกธาตุ

Image

หลวงปู่รอด

Image

สถานีวิทยุวัดนายโรง

Image

ท่านเจ้ากรับ

Image

โครงการปฏิบัติธรรม

ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดนายโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙๒ ถนนบรมราชชนนี ซอย ๑๕ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Image

กิจกรรมเพื่อชุมชน

กิจกรรม
วัดนายโรง

วัดนายโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙๒ ถนนบรมราชชนนี ซอย ๑๕ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

มีกิจกรรมพัฒนาเพื่อชุมชน หลากหลายมากมาย

Image

โครงการฝึกอบรม

Image

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Image

มณฑปพระบรมสารีริกธาตุ

Image

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Image

งานบุญ-งานประเพณี

Image

วิทยุในกำกับมหาเถรสมาคม

วิดีโอวัดนายโรง

เนื้อหาความรู้สารคดีต่างๆ วัดนายโรง

การปรับวิถีชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด จากพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง 12 มิ.ย.64

สืบตำนาน"เบี้ยแก้"เจ้าตำหรับเบี้ยแก้ในเบญจภาคี"วัดนายโรง" วันที่ 07 ก.พ.2564

ประมวลภาพพิธีถวายพระพุทธธรรมจักร องค์ที่ 115

ตอน เบี้ยแก้วัดนายโรง หนึ่งในห้าของเบญจภาคีเครื่องราง

ประวัติหลวงปู่รอดวัดนายโรง โดย ปัญญา ยอมอยู่

สารคดีวัดนายโรง

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ