โครงการก่อสร้าง ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.สุรินทร์

เพื่อเตรียมการรับมือ กับปรากฏการณ์ เอลนีโญ (El Nino)

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนสร้าง ผ่านบัญชีธนาคาร

กรุงไทย ชื่อบัญชี อุทยานธรรมวัดนายโรง เลขที่บัญชี 058-0-46254-4
ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี อุทยานธรรมวัดนายโรง เลขที่บัญชี 264-4-22455-5

ติดต่อสอบถาม วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 02-4349119, 063-6562256

promptpayPromptPay 
บัญชี อุทยานธรรมวัดนายโรง

ภาพกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อ วันที่ 26 ก.พ. 2566