โครงการก่อสร้าง อุทยานธรรมหลวงปู่รอดวัดนายโรง

โครงการก่อสร้างอุทยานธรรม ณ วัดธรรมรัตน์โพธาราม จ.สุรินทร์

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนสร้าง ผ่านบัญชีธนาคาร

กรุงไทย ชื่อบัญชี อุทยานธรรมวัดนายโรง เลขที่บัญชี 058-0-46254-4
ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี อุทยานธรรมวัดนายโรง เลขที่บัญชี 264-4-22455-5

ติดต่อสอบถาม วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 02-4349119, 063-6562256

promptpayPromptPay 
บัญชี อุทยานธรรมวัดนายโรง

Image

ภาพกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อ วันที่ 26 ก.พ. 2566