ติดต่อวัดนายโรง

วัดนายโรง

692 ถนนบรมราชชนนี ซอย15 

(ซอยถัดจากห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)

แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

โทร 02-434-9119

โทร 063-656-2256

Fax 02-884-7788

อีเมล watnairong94@gmail.com

Official Line: @watnairong

 
Image

แผนที่