ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานตีเด่น
วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด

 

วัดนายโรง ได้รับรางวัลประเภท วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๖

 

wat pattana 2566 Page 1

wat pattana 2566 Page 2

wat pattana 2566 Page 3

wat pattana 2566 Page 4

wat pattana 2566 Page 5