ภาพในพิธีเททองหลวงปู่รอด และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลและเบี้ยแก้ 2565

Image

bia rod 4


วัตถุประสงค์

เพื่อสืบสานตำนานเบี้ยแก้หลวงปู่รอด และจัดหาทุนสมทบทุนการก่อสร้างอุทยานธรรมหลวงปู่รอด ณ วัดธรรมรัตน์โพธาราม จ.สุรินทร์

เบี้ยแก้ รุ่นที่ 4 ผ่านการประกอบพิธีพุทธาภิเษก 3 วาระ วาระสุดท้ายจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 13.19 น ณ วิหารมหาอุตวัดนายโรง นั่งปรกและอธิษฐานจิต โดยพระมหาเถราจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนสร้าง ผ่านบัญชีธนาคาร

กรุงไทย ชื่อบัญชี อุทยานธรรมวัดนายโรง เลขที่บัญชี 058-0-46254-4
ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี อุทยานธรรมวัดนายโรง เลขที่บัญชี 264-4-22455-5

ติดต่อสอบถาม วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 02-4349119, 063-6562256

promptpayPromptPay 
บัญชี อุทยานธรรมวัดนายโรง

ภาพในพิธีเททองหลวงปู่รอด ธ.ค. 2565

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลและเบี้ยแก้ ธ.ค. 2565