สั่งจองวัตถุมงคล

เบี้ยแก้หลวงปู่

วัดนายโรง ได้จัดสร้างเบี้ยแก้ ตำรับหลวงปู่รอดวัดนายโรงขึ้น เป็นครั้งแรกในรอบ ๑๐๐ กว่า ปีของวัดนายโรง เบี้ยแก้หลวงปู่รอดถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน มีพุทธคุณในการขจัดปัดเป่า คุ้มครองป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ให้โชคลาภ และเมตตามหานิยม แก่ผุ้ครอบครอง

การจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานตำนานเบี้ยแก้หลวงปู่รอด และ เพื่อสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ วิหาร ศาลาปฏิบัติธรรม และสิ่งก่อสร้างภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ เมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา วัดนายโรงได้จัดพิธีพุทธาภิเษกขึ้น เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้อาราธนาพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านพุทธาคมและเวทย์วิทยาคม นั่งปรก และอธิษฐานจิต

ขอเชิญสั่งจองหรือบูชาได้ที่

สำนักงานวัดนายโรง ถ.บรมราชชนนี ซ. ๑๕ หลังเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทร : ๐๒ ๔๓๔ ๙๑๑๙
โทร : ๐๖๓ ๖๕๖ ๒๒๕๖