เบี้ยแก้วัดนายโรงรุ่นที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓

 

สถานที่รับ-เช่าบูชาเบี้ยแก้วัดนายโรง
ที่...สำนักงานวัดนายโรง เท่านั้น
โทร. 02-434-9119, 063-656-2256

วัดนายโรง ได้จัดสร้างเบี้ยแก้ รุ่นที่ ๓ ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖๐ ปีของการก่อตั้งวัดนายโรง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานตามตำนานเบี้ยแก้หลวงปู่รอด อดีตเจ้าอาวาส รูปที่ ๒ ของวัดนายโรง และให้เช่าบูชาเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิหลวงปู่รอด เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในวัด บำรุงการศึกษา การเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุวัดนายโรง และดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ เป็นต้น

หลวงปู่รอด เป็นพระสุปฏิปันโน เป็นเกจิอาจารย์ และเป็นองค์ปฐมนามแห่งเบี้ยแก้ เบี้ยแก้ของวัดนายโรง เชื่อกันว่ามีพุทธคุณ เข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ช่วยป้องกัน แก้ไข ขจัดปัดเป่า สิ่งไม่มีดีที่จะเข้ามาสู่ตัวเรา คุณไสย มนต์ดำ ลมพัดลมเพ ของมีคม สัตว์มีเขี้ยวเล็บ และความแคล้วคาดปลอดภัยในในชีวิต ในการเดินทาง ตลอดทั้ง มีเมตตามหานิยมอีกด้วย เหมือนคำกล่าวที่ว่า

“หมากดี ต้องวัดหนัง เบี้ยขลัง ต้องวัดนายโรง”

เบี้ยแก้วัดนายโรง ได้ถูกจัดให้ “เป็นหนึ่งในเบญจภาคีเครื่องราง” ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดของประชาชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน

พิธีบูชาบวงสรวงและพุทธาภิเษก วัตถุมงคลและเบี้ยแก้

การจัดพิธีพุทธาภิเษก เบี้ยแก้ รุ่นที่ ๓ ได้จัดขึ้นเป็นพิเศษ ๓ วาระ ดังนี้  

วาระที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันปิยมหาราช

นั่งปรกอธิษฐานจิต โดย พระครูธรรมสุตาภรณ์ (หลวงปู่บุญมี คุณสาโร) เจ้าอาวาสวัดสุตธรรมาราม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

วาระที่ ๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ ตุลาคม ณ วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สาธยายบทพิเศษเพื่อบรรจุพลังแห่งพุทธคุณ ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ (๗ วัน) และได้กราบนิมนต์พระเถราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีวิชาด้านพุทธาคม มานั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบด้วย

  • พระราชสุวรรณเวที เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี กรุงเทพฯ
  • หลวงปู่พลชัย พลวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดป่าหวายวิปัสสนาญาณ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
  • พระครูสมุห์อานนท์ อานนฺโท วัดบึงลาดสวาย อ.บางเลน จ.นครปฐม
  • พระครูวิธานสุตสุนทร (มานิตย์ สุทธิญาโณ) วัดรัชฎาธิษฐาน กรุงเทพฯ

วาระที่ ๓ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ วัดนายโรง โดยได้กราบนิมนต์ หลวงปู่ครูบาบุญยัง ปุญญํกโร เจ้าอาวาสวัดห้วยน้ำอุ่น ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ผู้สืบสานภูมิปัญญาของชาวล้านนาที่มีพุทธาคม และมีเมตตามหานิยม มานั่งปรกอธิษฐานจิต เป็นวาระสุดท้าย เพื่อความสมบูรณ์ของพิธี และเพื่อความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์ของเบี้ยแก้วัดนายโรง รุ่นที่ ๓