วิดีโอ กิจกรรมวัดนายโรง

หลวงพ่อวัดนายโรงโยมสุวรรณเชิญชวนมาทำบุญที่วัดนายโรง กุมภาพันธ์ 2567

 

ประมวลภาพพิธีถวายพระพุทธธรรมจักร องค์ที่ 115 วันที่ 26 ก.พ.2564

พระพุทธธรรมจักรสร้างขึ้นจากหินทราย

동영상, 길이 5분, 36초แห่พระบรมสารีริกธาตุที่ไต้หวัน

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ จาก เดอะเซ้นส์ ไปยัง วัดนายโรง