วิดีโอ ข่าวเด่น วัดนายโรง

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากไวรัส โควิด 19

เชิญร่วมงานวันมาฆะบูชาวัดนายโรง จุดโคมประทีป 1,250 ดวง

วัดนายโรง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ข่าวดึก

วัดนายโรงแถลงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร.10 วันที่ 23 เมษายน 2562 ข่าวค่ำ

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงจัดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคล

ข่าวเด่น WBTV เจ้าอาวาสวัดนายโรงนำประชาชนเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงจัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่14

ข่าวเด่นWBTV วัดนายโรงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่13

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงจัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่12

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงจัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่11

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่10

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงจัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่9

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงจัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 8

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงจัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 7

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงจัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 6

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงจัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 5

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงจัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4

ข่าวเด่น WBTV คณะสงฆ์ไทยและนานาชาติร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดนายโรง วันที่ 29 เมษายน 2562 ข่าวดึก

วัดนายโรง เตรียมจัดงานวันมาฆบูชาอย่างยิ่งใหญ่

วัดนายโรง วันมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พิธีบูชาพระบรมสารีกธาตุ

พระประมุขสงฆ์นานาชาติ ร่วมพิธีรำลึกถึงวันจาตุรงคสันนิบาต ในวันมาฆบูชา ณ วัดนายโรง

BMC TV รายการ ที่นี่ BMC พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง คติธรรมวันอัฐมีบูชา

ข่าวเด่น WBTV วัดนายโรงทำMOUนานาชาติเนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา

วัดนายโรง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ Part1

วัดนายโรง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ Part2

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ จาก เดอะเซ้นส์ ไปยัง วัดนายโรง

wbtv news วัดนายโรงเปิด ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์-ศูนย์ ICT

BMC TV กิจกรรมการเรียนการสอน วัดนายโรง วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร