วิดีโอ ข้อมูลวัดนายโรง

การปรับวิถีชีวิตใหม่กับสถานการณ์โควิดด้วยธรรมะ

สืบตำนาน "เบี้ยแก้" วัดนายโรง

วัดคู่บ้านคู่เมือง ตอนที่ 1

วัดคู่บ้านคู่เมือง ตอนที่ 2

วัดคู่บ้านคู่เมือง ตอนที่ 3

ประวัติวัดนายโรง

ประวัติ วัดนายโรง 1

ประวัติ วัดนายโรง 2

ประวัติ วัดนายโรง 3

สารคดีวัดนายโรง

วิถี New Normal พลังบวช