วิดีโอ ข้อมูลวัดนายโรง

วัดคู่บ้านคู่เมือง ตอนที่ 1

สารคดีวัดนายโรง

ประวัติ วัดนายโรง 3

วัดคู่บ้านคู่เมือง ตอนที่ 2

ประวัติวัดนายโรง

เชิญเที่ยววัดนายโรง

วัดคู่บ้านคู่เมือง ตอนที่ 3

ประวัติ วัดนายโรง 1

วิถี New Normal พลังบวช

ประวัติ วัดนายโรง 2